ارتباط با پرسیا CCTV

مهندس سلمانی : 6680 729 0917​

بهروز زارع : 3825 729 0917​

آدرس : مرودشت خیابان انقلاب نبش خیابان ۱۷ شهریور